א. הניאופלטוניות והפילוסופיה של תקופת התחייה

כמבשרה של הפילוסופיה של העת החדשה יש לראות את החשמן ניקולאס קוזאבוס » ' ( 1464—1401 ) יליד קואס ע"נ מוזל . הוא שייך לזרם הניאופלטוני ' אלא שנטע בו אורח מחשבה חדש ; הוא ידע את כתביו של אריוגנה' אולם העמיק ו & יתח את רעיונותיו . בעקבות הניאופלטוניים הורה' שהטבע נאצל מהאל . הכול כלול M . de Gandillac , Nicolaus von Kues , 1953 ; H . Lob , Die Bedeutung der Mathe- . 1 matik fiir die Erkenntnislehre des Nikolaus von Kues , 1907 ; H . Wackerzapp , Der Einfluss Meister Eckharts auf die erslen philosophischen Schriften des Nikolaits ? von Kues , ש . ה . ברגמן , תולדות הפילוסופיה החדשה , כרך ראשון , מניקולאוס קוזאנוס עד תקופת ההשכלה , מוסד ביאליק , , 1974 עמי . 50-22 באלוהים . כאלוהים משתלבים הניגודים ; הוא בבחינת החפיפה של הניגודים . ( coincidentia oppositorum ) ההוויה האלוהית מופלאה משכל אנוש' ואין בלשון בני אדם מלים שתוכלנה לתנות את טבעו . תורת האצילות של פלוטינוס ושל פרוקלוס' שנועד לה תפקיד ראשי במשנתו של אריוגנה' נדונה גם על ידי ניקולאוס קוזאנוס' אולם אין הוא גורס את האצילות בשלבים . היקום...  אל הספר
מוסד ביאליק