ד. אקהארט והמסתורין של המאה הי''ד

יוהאן אקהארט' הנודע בכינויו 'מייסטר אקהארט' 1260 ) בערך עד 66 ( 1327 ' גרמני מתירינגן' נזיר ממיסדר הדומיניקאנים' היה מיסטיקאי הנתון להשפעתו של פסיבדו דיוניסיוס ושל אריוגבה . כמלומד נטה גם אחר הסכולאסקיטה' ואולם את חשיבותה של המסורת האידיאליסטית הניאופלטונית העלה על זו של תורת אריסטו . האל' טען אקהארט' דוגמת היאחד' הניאופלטוני ' אין להביעו ולתארו . מן האינסופי הבלתי מוכר נאצלים דבר אלוהים' היינו האל הבן' שבו נישאים הדגמים הקדמונים של כל המצויים הנבראים' וכן רוח אלוהים . אך האל הקדמון' לא אישי , הוא האל האמיתי או כפי שהוא אומר' המקור' היסוד . התשתית . ' בעקבות הניאופלטוניים גם טען' שהעולם הופיע מהאל' כי מטבע האלוהות ליצור ו'להתפשט / תהליך התהוותו של העולם בקרב האל הוא הכרחי ' והוא נעשה ללא פעולת רצון . האל נמצא מחוץ לבריאה' אף כי כל הוויה אלוהית היא . העולם החומרי הנתפס בחושים כולו 'כאין ואפסי הוא . ריאלית היא נפש האדם . 62 שם , עמ' . 63 . 43-42 שם , עמ' . 43 . 64 שם , עמ' . 65 . 47-43 שם , עמ' . 48-47 J . Degenhardt , Studien zum Wandel des Eckhartbildes , 1967 ; A . Dempf , . 66 Meiste...  אל הספר
מוסד ביאליק