ב. הניאופלטוניות והפילוסופים הערביים

א . הערבים באו במגע עם הפילוסופיה היוונית בראש וראשונה בסוריה' שהיתה מאז ומקדם אחד המרכזים של הפילוסופיה ( ליד אלכסנדריה ואתונה . ( ילידי . 3 שם . 4 . 11 2 , 529 B שם , . 11 19 , 455 BC . 5 שם , . III , 23 689 A סוריה היו פורפיריוס' יאמבליכוס וכן שאר אנשי האסכולה הניאופלטונית הסורית . כידי הסורים נמצאו התרגומים של חשוכי החיבורים הפילוסופיים היווניים - ' אורגאנוך לאריסטו וכן הכתבים הניאופלטוניים . חומר זה נמסר במאה השמינית לידי החאליפים בבגדאד' ושם תורגמו החיבורים הנ"ל מסורית לערבית ( במאה התשיעית . ( במאה העשירית הוקם שם מכון לתרגומים' ותורגמו מחדש ספרי מדע חשובים' הפעם כנראה ישירות מהמקור היווני . תורגמו כתבי אריסטו' מרבית כתביו של אפלטון ' ) הרפובליקה' ' 'החוקים' ' 'טימאיוס' ' יפיידוך ) וכן כתבים רבים של הניאופלטוניים . מבגדאד עברה הפילוסופיה היוונית בגירסתה הערבית לקורדובה שבספרד . בתקופה שבין המאה התשיעית ועד למאה השתים עשרה היתה אפוא תחילה בגדאד' ואחר כך קורדובה' הבירה של עולם המדע . ראוי לציין' שבקרב הפילוסופים הידועים כפילוסופים ערביים היו כאלה ( וב תוכם הדגולים' כגון אלפאראב...  אל הספר
מוסד ביאליק