א. הניאופלטוניות והפילוסופיה של המערב

הוגה' דעות דגול ראשון של ימי הביניים הוא יוהאנס סקוטוס אריוגנה . 1 הוא נולד ( בתחילת המאה התשיעית ) וחונך באירלאנד' של & נזריה יצאו אז מוניטין כמרכזי מדע ; העתיק את מקום מגוריו ( ב 847 בערך ) לפאריז' וגם שם נודע לתהילה . ואף כי לא היה איש כמורה פנו אליו שלטונות הכנסייה בשאלות F . A . Staudenmaier , Johannes Scolus Erigena und die Wissenschaft seiner Zeit . 1 1834 ; M . Cappuyns , Jean Scot Erigkne : Sa vie , son oeuvre , sa pensee , 1933 ; M . dal Pra , Scoto Eriugena ed il neoplatonismo medievale , 1941 ; idem , Sc / 7 / 1 ? Eriugena , 1951 ; P . Mazzanella , II pensiero di Giovanni Scoto Eriugena , 1957 ; A . H . Armstrong , ibidem , 518-533 בבעיות תיאולוגיות . הוא תירגם ללאטעית את הכתבים של פסיבדו אריאופאגיטס ושל מאכסימוס המאמין' פירש את כתביו של בואיתיוס . חיבורו העיקרי הוא מאמר יעל חלוקת הטבעי - שהוא חיבור מיטאפיסי יסודי . משנתו של אריוגנה היתה ביאופלטונית בטיבה . את כתבי פלוטינוס לא ידע אריוגנה' אולם ידועים היו לו כתבי הניאופלטוביים הנוצרים והיינו : של גריגוריוס איש ניסה' של פסי...  אל הספר
מוסד ביאליק