פרק שלישי: הניאופלטוניות והפילוסופיה של ימי־הביניים