פרק ראשון: הניאופלטוניים הפאגאניים

רבים היו חסידי התורה הניאופלטונית' ובראשם ניצבו זו אחר זו שלוש אסכולות : ( א ) אסכולה אלכסנדרובית רומית , ( ב ) אסכולתו של יאמבליכוס בסוריה , ( ג ) אסכולה שבאתונה ונציגה הראשי פרוקלוס . א . באסכולה האלכסנדרונית רומית' ליד פלוטינוס , בלט תלמידו והביוגראף שלו פורפיריוס . ( 304—232 ) 1 הוא היה בנו של מלכום איש צור' ולכן קראו לו ידידיו בשם מלך . * השם פורפיריוס בא לו מהפורפוריה המלכותית , או משום שבה נתפרסמה תוצרת צור . בהיותו תלמיד של אוריגנס איש קיסריה' מראשוני הפילוסופים הנוצרים 254—185 ) בערך ' ( הכיר את הנצרות ( ולה התנגד נמרצות בעת שהותו בסיקיליה בשנת 270 בערך . ( אחר שעזב את קיסריה' יצא לאתונה ושם למד דקדוק וריטוריקה בהדרכתו של קאםיוס לונגינוס . 3 בגיל שלושים הגיע לרומא . * כאן הכיר את פלוטינוס' שמע לקח מפיו והיה לידידו המובהק . בהשפעתו התנער מהמילאנכוליה ומהבחילה לחיים שבהן שקע' התמסר כולו להגנת תורת רבו' אסף את כתביו' סידרם' ואחרי מות רבו הוציאם לאור בשם " אנאדות . " להוצאה זו סיפח את "חיי פלוטינוס . ' בשעה שרבו נטה למות' ישב פורפיריוס בסיקיליה = ומשם יצא לקרתא הדתא . כעבור חמש שנ...  אל הספר
מוסד ביאליק