ה. יסודה של האסתיטיקה לפלוטינוס

האסתיטיקה לפלוטינוס מושתתת על שני מושכלים של המיטאפיסיקה שלו : המוחלט והאמאנאציה ( אצילות . ( סגולתו של המוחלט היא ההתפשטות : הוא מקרין כעין אור' ונאצלים ממנו השכל ועולם האידיאות' נפש העולם והנפשות האינדיבידואליות . הללו' ככל שהם ההולכים ומתרחקים מן המוחלט' הולכים ופותחים בשלמותם' אולם אף העולם החומרי ' הרחוק ביותר מן המוחלט' יש בו מצלמו . ומה שנותר מצלמו של המוחלט הוא היופי שבו . האדם' המצוי בעולם זה הנחות מכול' רוצה לחזור אל העולמות העילאיים' ואחת הדרכים המוליכות אליהם היא האמנות . בטבעה היוצר מהבהב אורה של ההוויה המושלמת המוחלטת' היוצרת . המתבונן ביופי הגשמי ' כותב פלוטינום' אל לו לשקוע בו' אלא עליו לדעת' שהוא אך בבואה וצל ליופי של מעלה' ואליו עליו לשאוף . 28 בדרך זו נעשה עניין היופי והאמנות אהד המרכיבים החשובים ביותר של משנתו הפילוסופית של פלוטינוס . 29 דרך זו של שילוב היופי בשיטה מיטא פיסית היתה יחידה בזמנו' ואולי אף בהיסטוריה כולה . זולת הקונצפציה המיטאפיסית המופשטת מכילה האסתיטיקה לפלוטינוס גם רעיונות בעלי ערך רב' כגון היופי כאיכות' ולא כיחסם של החלקים' אופיה הציורי של האמנות' ...  אל הספר
מוסד ביאליק