ג. חלוקת האמנויות

פלוטינוס מחלק את האמנויות למייצרות' לשירותיות ולפסיכאגוגיות . " האחרונות הן החשובות בעיני פלוטינוס' כי הן מכוונות את חיי רוחו של האדם . יש באמנויות הבונות בית או מייצרות חפץ אחר ; אחרות' כגון רפואה ' חקלאות וכיו"ב משרתות את האדם ומסייעות ליצירי הטבע שיתאמו לטבע . האמנויות הפסיכאגוגיות' כגון ריטוריקה' מוסיקה וכיו"ב' השפעתן רבה על נפשות בני האדם להובילם אל הטוב או אל הרע . 22 1 6 , 3 . 14 V 8 , 9 . 13 1 6 , 5 ; . 12 IV 7 , 22 . 17 IV 3 , 10 . 16 1 6 , 2 . 15 IV 4 , 31 . 20 V 8 , 1 . 19 IV 3 , 11 . 18 . 22 IV 4 , 31 . 21 ש . 0 מיון אחר של האמבויות לפלוטינוםנ נעשה גמ מבקודת רארת אחרת' היינו לפי מידת קשרן בעולם העילאי ' 'ההוא / האמנויות המייצרות דברים פיסיים ( כגון אדריכלות ) והמשפרות את הטבע ( כגון רפואה ' ( אין להן מאומה עם העולם 'ההוא ; ' האמנויות המחקות ( כגון הציור והמוסיקה וכוי ) אפשרי להן המגע עם העולם השכלי אם תתרכזנה בהרמוניה ובקצב ; הוא הדין באמנויות המחדירות את היופי במעשיהם של בני האדם ( כגון ריטוריקה ופוליטיקה ' ( ובמיוחד אלו' כגון גיאומטריה' שמגען היחיד הוא עם עולם הרוח . חלו...  אל הספר
מוסד ביאליק