ב. היופי והאמנות

כאומרו שהיופי הוא התגלותה של הרוח בצורות החיצוניות' אין פלוטינוס מתכוון תמיד לאותו דבר . לעתים הוא מביע דעה' שמקור הצורות החיצוניות היפות בצורה הפנימית 14 שבשכלו של האמן . ולעתים הוא טוען' שהצורה היפה שואבת יופיה מן העולם הטראנסצנדנטי העולם יההוא . 13 / מכל מקום' מושג היופי של ' פלוטינום השפיעה רבות על תורת האמנות שלו . טיבו של היופי שבאמנות כטיבו של היופי שבטבע : אמ יפה הוא הטבע' הרי זה משום שנשקפת בעדו האידיאה' וכן יצירת האמנות יפה משום שהאמן מגלם בה את האידיאה . אולם היופי שבטבע רב מהיופי שבאמנות * . לדעתו של פלוטינוס' היצור החי ' אפילו מכוער הוא' עולה ביופיו על הפסל היפה . " האמנות שרק משחזרת את העולם המוחשי יצירתה לקויה ובלתי מושלמת . הפסל שנחרט בידי האמן או המקדש הנבנה בידיו מגלמים את הדמות הפנימית הכמוסה כרוחו של האמן ועשויים הם לשמש כעין ראי לרוח' ובכך ערכם רב . וכאלה היו בעיני פלוטינוס הפסלים והמקדשים הנערצים על הכול . 18 פידיאס' כתב פלוטינוס' עיצב את פסלו של זיאוס לא על סמך מה שראה במו עיניו' אלא כפי שהיה נראה אילו ניאות להתגלות לנו . " מנקודת ראות זו ערך פלוטינוס את ההיירארכ...  אל הספר
מוסד ביאליק