א. היופי מהו?

פלוטינוס הקדיש מחשבה רבה לבעיות האסתיטיקה ! ' ומקומו נכבד בתולדותיה . משנתו העיקרית בתחום האסתיטיקה כרוכה בדעותיו המיטאפיסיות . קיימים שני עולמות : יהזהי ויההוא / העולם הגשמי והמוחשי שבו אנו חיים' ולעומתו המושלם' והעל מוחשי ' השכלי ' שאליו נוכל להגיע אך במחשבותינו . היופי מקורו בעולם העל מוחשי - אולם יתגלה במוחשי . היופי הוא אור מן העולם העל מוחשי המוחזר לעולם המוחשי . הוא קניינו המושלם ביותר' אף המושלם היחידי ' של העולם המוחשי ' כי הוא היחידי הקשור בעולם המושלם . האסתיטיקה' העוסקת ביופיו של עולם 'זה" ' תופסת משום כך מקום חשוב במשנתו הטראנםצנדנטית של פלוטינוס' המתרכזת בעולם 'ההוא / פלוטינום שלל את ההגדרה של היופי שהיתה מקובלת על היוונים' לפיה היופי הוא 'סימטרית' כלומר הוא קשור ביחס , במידה , בפרופורציה מאתימאטית ' מתאימה' בתיאום הנאה של החלקים בינם לבין עצמם . דעת כעין זו על היופי iv 4 , 33 . 35 . 28 113 , 7 ; III 1 , 6 ; IV 4 , 39 . 29 IV 3 , 12 . 30 II 3 , 7 . 31 . 1 בבעיות האסתיטיקה עוסקות במיוחד 16 ( על היופי ) וכן V 8 ( על היופי המושכל . ( הביעו הפיתאגוריים * ' קיבל אותה אפלטוף וכ...  אל הספר
מוסד ביאליק