ג. הפולחן, התפילה, המאגיה והנבואות

לדעתו של פלוטינוס' כאמור' מתנשאת הנפש בהדרגה מהעולם הגשמי עד להת חברותה עם האחד' וזו דרך ארוכה והדרגתית ( תוארה למעלה בפרק על ה'אתיקה' לפלוטינוס ( 20 של משמעת מוסרית ואינטלקטואלית' שאין לה ולפולחן הפולי תיאיסטי ולא כלום . אולם פלוטינוס מנסה להסביר את הפולחן הזה בדרך הפילו סופיה . לדעתו' הקימו ובנו כל החכמים הקדמונים' אשר חשקו שישכון האל בתוכם' מקדשים ופסלים של האלים' בהתחשבם בטבע היקום' והיינו שיהדומה מתגשם בדומה / אמנם' הכוחות העילאים של האלוהות אינם יורדים אל הפסלים' אולם הללו נוצרו על פי 'האידיאה' של האל הקיימת בשכלו של האמן' ועל כן קשור הפסל על ידי אידיאה זו עם האל' והכוח האלוהי שוכן במידת מה בפסל . 21 פלוטינוס גם משתדל לנמק את יעילותה של התפילה . אין זו בעיה קלה אם נשים לב לכך שאין לאלים' לדעתו של פלטינוס' חושים' ועל כן אינם מסוגלים להאזין לתפילה' במובן המילולי . פלוטינוס משתדל להתגבר על קושי זה בטענה' II 3 , 13 ; V 1 , 4 . 7 ; V 5 , 3 ; V 8 , 10 . 12 sq . ; VI 4 , 6 . 13 III 5 , 8 ; IV 4 , 10 ; V 8 , 4 . 14 III 5 , 2 sq . ; V 8 , 13 ; VI 9 , 6 . 15 IV 3 , 14 . 17 III 6 , 19 . ...  אל הספר
מוסד ביאליק