ב. המיתוסים וחשיבותם

את המיתוס הדתי מסביר פלוטינום ( כפי שעשו קודמיו אפלטון' פילון ואחרים ) באופן אליגורי ' על דרך ההשאלה . המיתוסים מתארים באופן ציורי את מה שקשה להגדיר בדרך השכל או השיקול . ראוי ' אומר פלוטינוס' להגיע לעומקם של הדברים הכמוסים במיתוסים . 12 אוראנוס' אבי האלים' הוא היאחד' הקדמון ; IV 4 , 8 . 4 11 9 , 8 ; 111 5 , 6 . 3 IV 4 , 6-8 ; IV 4 , 42 . 5 112 , 2 . 6 II 3 , 2 sqq . ; Ill 1 , 6 ; IV 4 , 31 . 34 . 7 113 , 14 sqq . ; Ill 1 , 6 . 8 III 5 , 6 . 10 IV 4 , 35 . 9 IV 3 , 18 . 11 I 6 , 8 ; III 5 , 9 ; III 6 , 19 ; IV 4 , 27 ; V 1 , 7 ; VI 9 , 11 . 12 כרונוס' הבולע את ילדיו' הוא השכל' שבו כלולות כל האידיאות של העולם השכלי ; זיאוס אשר הצליח להימנע מגורל זה ( כלומר לא בלעו כרונוס ) — הוא נפש העולם' שהופיעה מתוך השכל . 13 לעתים זיאוס מסמל לא את נפש העולם' אלא את השכל . " הנפש מתוארת באופן ציורי בדמותה של אפרודיטה' ואת השוני שבין הנפש הנחותה והעילאית תסמל אפרודיטה הכפולה' הארצית והשמימית . > 5 אפולון הוא האחד ; הרמס הוא צורה שכלית' הלוגוס ; את כוחו היוצר של הלוגוס מייצג הפאלוס' האטריבוט של הרמס ; ...  אל הספר
מוסד ביאליק