א. היסודות הסטואיים באתיקה לפלוטינוס

בהתאם להשקפתו הטראנסצנדנטית ריכז פלוטינוס גם באתיקה שלו את רעיונותיו בעיקר בעניינים שמעבר לעולמנו זה' ובמידה קטנה יותר עסק בעניין התנהגותו המעשית של האדם . את תכליתה של זו הגדיר פלוטינוס ברוח התורה הסטואית על הטוב העילאי ועל האושר . הטוב העילאי לכל יצור חי מושתת על הפעולה התואמת לטבע ; ליצור המורכב מחלקים רבים הטוב הוא פעולתו של החלק הנעלה שבו' פעולה זו היא ה ; אה לו והיא התואמת לטבעו . ! האושר אינו קשור בתענוגים' אף לא במעשים התואמים לטבע . שאלמלא כן' היה האושר גם סגולתן של החיות ואף של הצומח . 2 האושר הוא סגולתו של החי חיים מושלמים' אמיתיים ונאותים' וחיים כאלה אפשר למצוא אך בפעולה שיש בה חשיבה ובינה . ולפיכך אך היצורים בעלי חשיבה מסוגלים להיות מאושרים . 3 אושרם של אלה 111 4 , 2 . 58 1 8 , 13 ; III 4 , 2 ; IV 7 , 6 . 59 111 4 , 2 . 60 HI 2 , 13 ; IV 3 , 24 ; IV 4 , 6 . 61 IV 7 , 14 . 62 III 2 , 13 ; IV 3 , 9 ; IV 7 , 13 ; V 8 , 4 ; VI 7 , 7 . 63 1 4 , 3 . 3 I 4 , 1 . 2 I 7 , 1 . 1 אינו עניין חיצוני אלא ממהותמ וממאודמ ; יסודו של האדם בטבע החושב שבו . ' פלוטינוס טוען' בהתאם לרוחה של הםט...  אל הספר
מוסד ביאליק