ה. גלגול הנפש ושיבתה אל העולם הרוחני

הנפשות שלנו תתקיימנה בטרם לידתנו וכן אחרי מותנו . הנפש בת אלמוות היא . לאלמותה של הנפש הקדיש פלוטינוס מאמר מיוחד . " מאפלטון ומהפיתאגו ראיס קיבל פלוטינוס את התורה על גלגולי הנפשות . אם לא תלמד הנפש הנחותה להתעלות אל הנפש העילאית בחייה' תכתים אותה ותכביד עליה אחרי הינתקה מהגוף . על נפש זו להיטהר' והיטהרות זו נעשית על ידי גלגולה של הנפש לתוך גוף אחר לתקן או להיענש על מה שפגמה בחייה הקודמים . IV 4 , 36 . 37 . 49 IV 4 , 13 . 48 1118 , 4 . 47 111 6 , ) 9 ; IV 4 , 19 . 52 IV 4 , 38 . 51 V 3 , 2 . 3 . 50 1 4 , 10 . 54 1 4 , 9 . 53 ; IV , 4 , 4 . 55 השווה : H .-R . Schwyzer , 'Bewusst und Unbewusst bei Plotin' in Entretiens V , 343-377 ; Arthur Drews , Plotin und der Untergang der antiken Weltanschauung , 1907 , 11 $ -11 * IV 7 . 57 III 5 , 1 . 56 צורת גלגול הנפשות תלויה בהתנהגותה של הנפש בחיי הגוף שבו שכנה . " אלה שנגררו אחר תאוותיהם והגשמיות גברה בחייהם' הופכים לחיות טרף ; בני אדם אטומי מוח' אשר בילו את חייהם בלי כל יוזמה' הופכים לצומח . 59 בני אדם טובים ביסודם מתגלגלים שוב בבני אדם . 60 אל...  אל הספר
מוסד ביאליק