ב. חלקי הנפש ותפקידיהם

פלוטינוס מחלק את הנפש לשקני חלקים : האחד שכלי הוא . והשני לא שבלי . חלק הנפש הלא שכלי שוב מתחלק לרגשי ולתאווני , 18 כלומר' כמו אפלטון' פלוטינוס מחלק את הנפש לשלושה חלקים : הנפש המשכילה' המרגישה והמתאווה . " הכוח החשוב שבנפש הוא המחשבה . שני סוגים למחשבה של האדם' מחשבה דיסקורסיבית ומחשבה אינטואיטיבית . הראשונה — תחילתה וסופה בתודעה של האדם , ואילו השנייה אנו מודעימ תוצאתה בלבד . המחשבה האינטואיטיבית VT 4 , 15 . 14 1 1 , 7 , . 8 . 13 111 , 4 . 12 IV 4 , 18 . 19 . 17 111 6 . 16 VI 3 , 20-23 . 15 IV 4 , 28 ; V 3 , 3 . 18 1 2 , 1 ; VII , 12 . 19 אופיה ויזואלי מגלה' ואילו הדיסקורסיבית ( ההגיונית ) מאשרת' מרחיקה או ' משהה את גילויי הראשונה . ההתקדמות בדרך אל הדעת באה על ידי פעולה משותפת של שני סוגי המחשבה . כל אדם חושב גם באופן אינטואיטיבי וכן באופן דיסקורסיבי אולמ יש מבני האדם המסוגלים יותר למחשבה אינטואיטיבית' ' ואילו אחרים לדיסקורסיבית . 20 מחשבות והרהורים פורחים החולפים במוחו של האדם הם פרי פעולתה של הנפש החושבת . כל מחשכה טהורה שלנו פעולתה של הנפש היא . " ובאשר לתחושות' מאוויים וכו / אך ...  אל הספר
מוסד ביאליק