א. נפש האדם בקיומה הטרומי

לפני ירידתן לתוך גוף האדם נתקיימו הנפשות בעולם שלמעלה מהמוחשי' ' כחלק של נפש העולמ שיחד אתה תנהגנה את העולם . * במצב זה אין הנפשות מסוגלות לחשוב' ואף אינן בעלות תודעה וזיכרוף . אולם לא תתקיימנה הנפשות היחידות במצב זה לעד . הן ניתקות מנפש העולם' לובשות ישות אינדיבידואלית ואף גוף . במעשה זה נוהגת הנפש לרצונה . אמנם' עליה לרדת לתוך הגוף , אולם שום כוח חיצוני לא יאלץ אותה לכך ולא יתנגד לה . הנפש נאלצת מכוח עצמה לפעול כך' כי זה טבעה ; אדרבה הירידה לתוך הגוף מכוח טבעה מבטאת את חירותה . * כיוון שמוצאה של הנפש בעולם העל מוחשי < טבעה רוחני הוא . פלוטינוס יוצא נגד הדעה המאטריאליסטית' שאפשר לפורר את הנפש ולהעמידה על אטומים ותנועתם ; אי אפשר לשער' טוען פלוטינוס' שהחומר יעלה מתוכו ומכוח עצמו פעולות רוחניות . 5 כמוטעית הוא רואה גם את התורה הפיתאגוראית שהנפש הרמוניה של הגוף היא' כי הגוף אינו מסוגל ליצור הרמוניה כשם שהנבל אינו מסוגל לנגן מאליו . « הוא גם מתנגד לטיעונו של אריסטו' שהנפש כאילו מהווה אנטלכיה ( hxeUxua ) כלומר כעין אקטואליזאציה של הכוחות הקיימים ביצורים חיים . אריסטו' אומר פלוטינוס' לא הצל...  אל הספר
מוסד ביאליק