ו. אחדות ושניות

מהסקירה הקצרה הנ"ל על האונטולוגיה של פלוטינוס אפשר להסיק' שהפילוסוף הזה מוניסט הוא . הגנוסטיים , הנציגים הראשיים של הדואליזם בדורו של פלוטינוס' גרסו 'הוויית הטוני ו'הוויית הרע' כשני איתנים עוינים ומקבילים . הם הורו' שהנפש פשעה בשוקעה כתחום החומר' ופרי הפשע הזה הוא העולם הגשמי ' שבו שורר הרע ומדכא את הטוב . הם הורו' שיגיע הזמן ועולם נפשע זה יכלה' ואז ישוב הכול למצב של איזון קדמון . פלוטינוס המוניסט יצא נגד הפסימיות של הגנוסטיים . 41 לדעת פלוטינוס' אין 'הוויית הרע' עומדת כרמה אחת עם 'הוויית הטוב / אלא מתחתיה' כצורתה הנחותה ; ואין העולם אפיזודה חולפת' אלא נצחי הוא ; הנפש לא פשעה' אלא עיצבה עולם גשמי נהדר וטוב - הטוב ביותר שאפשר היה לו להיברא בדמותו ובצלמו של העולם הרוחני . המציאות משולה לאור העוטה את המוחלט הנמשל כאן לשמש * ולפיכך כינה ' ' פלוטינוס תכופות את החומר החלשתו וקיצו של האור' חושך ואפלה . ואגב ' פלוטינוס ראה באור עצם לא גשמי ' המתגלם בגופים' כגון באוויר . 43 גם החומר חסר גוף הוא' אולם אם האור קיים כאילו מעל לגוף' הרי החומר לעומתו קיומו מתחת לגוף והוא כלה בתהום הלא הוויה . בלשון ...  אל הספר
מוסד ביאליק