ה. בעיית הרע

מקורר של העולם הפיסי מרשלם הוא' ואף על פי כן שוררים בו' בעולם הפיסי ' הרע וחוסר השלמות . פלוטינוס שקד על בעיה זו : כיצד להשלים בין החסרונות של העולם הגשמי ובין שלמות מקורו ? כיצד נסביר את העובדה של צדיק ורע לו' רשע וטוב לו ? ואיך נסביר את העובדה' שנפשות בני האדמ' שהן חלקיה של נפש העולם האלוהית' מתכוונות לחטוא ואכן חוטאות ? הכיצד הנפש מכורה לתאוותיה הגשמיות ומשועבדת למה שיצרה בעצמה ? פלוטינוס רואה כמה סיבות לדבר : העולם הפינומינאלי הוא אך הצל של העולם השכלי ' אך בבואה של העולם העילאי ' ובכל זאת הריהו משקף את העולם העל חושי הוא החיקוי של העולם השכלי ' והתגלותה של נפש העולם' וניכרים בו סימני הדגם הקדמון . כניגוד לגנוסטיים , המואסים בעולם הגשמי בראותם בו אך את הרע' מצביע פלוטינוס על יופיו והדרו של היקום בשלמותו' בהרמוניה של חלקיו' בסדר השורר בו' שצור מחצבתם בעולם האלוהי הנעלה . כל מי שיעמיק ראות' לדעתו של פלוטינוס' 111 1 , 2 . 8-10 ; IV 3 , 14 ; V 8 , 7 ; VI 7 , 3 . 25 11 2 , 2 ; 11 3 , 13 ; 111 1 , 7-8 ; 111 2 , 2 . 10-11 . 13 ; IV 4 , 39 . 26 111 3 , 4 ; VI 8 , 6-7 . 27 11 2 , 1 ; 1112 ,...  אל הספר
מוסד ביאליק