ד. ההשגחה

בעולם הגשמי שוררת ההשגחה העליונה . היא תיקבע על ידי נפש העולם ומערכת התבניות שלה . ההשגחה דואגת לכול ומנהיגה את העולמ בדומה למצביא המפקד על חייליו' אולם לא תשלול מהאדם את יוזמתו ואת חירות רצונו . " ההשגחה לא תניח לרע להשתלט עלי אדמות' וכן לא תניח שהעולם הגשמי יעבור יבעת התהוותו את הגבול שנקבע לו לעד על ידי העולם השכלי המשמש' ' בהווייתו המושלמת' דגם להפליא . העולם הגשמי משתנה בכל עת במסגרת מסוימת מכוח עילות חופשיות פנימיות ועילות משועבדות חיצוניות . העילות החיצוניות' על התוצאות שלהן' יוצרות שרשרת של 'הכרחויות' ובה תקשורנה את הגופים . ואילו העילות הפנימיות מקורן ביוזמתם הסגולית של כל היצורים שנפש חיה בהם , היינו האלים' הדיימונים ובני האדם . האדם' למשל' הוא בעל יוזמה למחשבותיו ולמעשיו' אבל אם אמנם מחשבותיו כאילו קניינו הם' הרי מעשיו כבר קשורים בשרשרת ה'הכרחויות' ושם יפעלו בלי שום קשר לעושיהם . ודבר זה אף בא להוכיח' שתחום פעולתו העיקרי של האדם הוא חיי עיון ומחשבה ולא חייו המעשיים . פלוטינום הודה בקיום גזירה קדומה' אולם הודה בעדיפותה של יוזמת הרצון החופשי של האדם' שהיא בעלת בריתה של ההשגחה ...  אל הספר
מוסד ביאליק