ג. העולם כאורגאניזם

כל מה שקיים בעולם הגשמי הוא יצירתה והתגלמותה של נפש העולם . ולפיכך הכול חי בו' ואפילו מה שלמראית עין אינו חי . הנפש חודרת אליו מבחוץ לתוך כל גוף וגוף ומעוררת אותו מתרדמתול . 1 פלוטינוס הול ך כאן בעקבות הסטואיים' כי הוא רואה בנפש העולם את הכוח' המעצב על-יד הלוגוסים היחידים שלו' את המצויים של העולם הגשמי . היקום הוא גוף שהוחיה על ידי הנפש' וחלקיו הנפרדים גם הם יצורים חיים . הוא החי הגדול המכיל את כל החי השוכן בתוכו . כל חי כפרט ישרת בלא יודעים — בהתהוותו' בהשתנותו ובכלייתו — את החי הכולל . שהרי המטרה הסופית קשורה לא בחי כיחיד' אלא בחי הכולל שהיחידים הם חלקיו . הסדר להפליא השולט ביקום מתנהל על פי החוק הנצחי שלו הכול ' כפופים בעל כורחם . " פלוטינוס חוזר ומציין' שהעולם הגשמי בנפש הוא' ולא להיפך . מתכונתה של נפש העולם שהיא מכילה כהתבוננותה את המצויים תחתיה ( כלומר המצויים של העולם הפינומינאלי ) ונאחזת כהוויות שמעליה' ושני הדברים אפשריים והכרחיים לה : משם ( מן העולם הרוחני ) תשאב' וכאן ( בעולם הפינומינאלי ) תפזר בשפע . " נפש העולם' המשתייכת לעולם השכלי ' מעניקה לעולם הפינומינאלי כל מה שהוא מס...  אל הספר
מוסד ביאליק