ב. נפש וגוף

לנפש חלק בעולם הגשמי . לא היא הנפש העילאית כי אם הנחותה , כלומר הטבע . (( pvcng ) גוף העולם מורכב משפע גופים . הם לא יחדרו זה אל זה בדומה לחלקי השכל ; הם נפרדים ולעולם קטנים יותר מהשלם המשותף להם . לשלם , כלומר לגוף העולם , אופי של מערכת בדומה לגופו של האדם המורכב מאיברים שונים , או לעיר ומדינה , או בדומה לצבא , או ללהקת מרקדים . באופיו הקבוצתי של היגוף' וכן בחלוקתן של הנפשות היחידות בולט הריבוי על פני האחדות , דבר האופייני לעולם הגשמי . בניגוד לשכל ולעולמו אין הינפש' והגוף ברמה אחת . הנפש , בהיותה מרותקת בראייתה אל השכל , לא תדע מאומה על גוף העולם ועל פעולתו של היטבע / ואילו הטבע הוא כעין נפש נרדמת , שחלומותיה הופכים הוויה אובייקטיבית , הוויה גופנית . הגוף של העולם הגשמי מורכב מ'טבע' ומיחומר' הכפוף לו . הוא שרוי בתנועה מתמדת או במידרף אחרי הקיום המושלם המתחמק ממנו , כך שבסופו של דבר אין לו הוויה קבועה אונטית , אלא הוויה גיגנטית שכאילו ניתקת מדי פעם . את גופו של העולם הגשמי ירכז היטבע / היחומרי יפזרו ויפיצו . הראשון פועל בכיוון המרכז , ואילו השני מהמרכז חוצה . על ידי היטבע' מהווה הנפש ...  אל הספר
מוסד ביאליק