א. 'האחד'

פלוטינוס גורס קיומם של : ( א ) האחד המוחלט ;! ( ב ) עולם השכל ; ( ג ) נפש העולם ; ( ח העולם הגשמי המוחשי . ה'אחד' (« 0 הוא מקור כל הדברימ' כי לעולם יקדם האחד לריבוי והוא הוא מקור הדיכוי . 2 אמנם האחד המוחלט מנוגד ' לריבוינ , אכל גם הריבוי הנגלה של כל < שאר המצויים אחד הוא' כי חלק כל המצויים ב'אחד' הוא האחד הטהור . 5 ראויה לציון הערתו של פלוטינוס * ' שהפיתאגוראים קראו את האחד בשם סמלי אפולון' כלומר לא ריבוי . ( a ~ no ? . X ( I ) v ) על המוחלט אי-אפשר לומר אפילו שהוא יקיים' או שהוא 'הוויה / כיוון שה' ביטויים האלה אינם ממצים את טבעו . המוחלט הוא מקור כל הוויה וכל קיום . לכל היותר אפשר לומר שהוא אשר הוא 7 והוא אך ורק הוא . 8 האחד המוחלט ' בהכרח שיהא מעל לשכל ; 9 האחד אינו חושב' כי אם יחשוב הרי יהא בבחינת ריבוי ( של החושב ושל הנחשב . ( אפילו את עצמו לא יחשוב האבסולוט . 10 המספיק לעצמו לא יחשוב את עצמו' כי אינו זקוק למחשבה על עצמו" ' ואין למוחלט דבר זולתו . 2 ! אין להגדירו כלל בחיוב' אלא בדרך השלילה . אך השלילה אינה באה לציין כל מחסור או נחיתות' אלא ליהפך : 'עודף' ועליונות . בדברו על המוחלט...  אל הספר
מוסד ביאליק