פרק ראשון: הפילוסופים היווניים

ראוי לשוב ולציין' שהניאופלטוניות של פלוטינוס היא השיטה הפילוסופית היוונית הגדולה האחרונה' שממנה בוקעת ועולה הרוח היוונית . ואם אנו סוקרים להלן בקצרה את הפילוסופיה היהודית הלניסטית ואת השיטות הפילוסופיות של המזרח שקדמו לפלוטינוס' הרי אנו עושים זאת רק כדי להבליט הבלטה יתירה' על הרקע ההשוואתי ' את ייחודם ומקוריותם של פלוטינוס ומשנתו' וכן כדי להוכיח' שהאלמנטים הפילוסופיים המיםטיים שבמשנתו מופיעים כאורח מקביל בתקופות שונות ובקרב עמים שונים בלא השפעה הדדית . א . פלוטינוס ראה את עצמו כמפרשו של אפלטון' ואת תורתו בהרצאת האפלטוניות האמיתית . ! כמוהו סברו גם חוקרים קדמונים רבים' ואכן כינו את פלוטינום בשם ' אפלטון שקם לתחייה . ' הוא גם הסתמך על אריסטו' הסטואיים וכן על הקדם סוקראטיים . תורתו העיקרית על ההתאחדות האכסטאטית עם המוחלטנ מקורה באורפיות ובמיסטריות יווניות קדומות . פורפיריוס מוסר * שבבית מדרשו של ' פלוטינוס עיינו בפירושים של הפילוסופים המשתייכים לאפלטוניות האמצעית' וכין היתר בכתבי גאיוס ' אטיקוס והניאופיתאגוריאי נומניוס' ובמו כן בכתבי הפריפאטטיים' ובמיוחד של אלכסנדר איש אפרודיסיאס' הפרשן...  אל הספר
מוסד ביאליק