פרק רביעי: סגנונו של פלוטינוס

סגנונו של פלוטינוס הוא סגנון אינטואיטיבי , מקוצר ותמציתי . אופיו זה מתגלה בשימושי לשון סגוליים ובחתירתו להביע את המועט המחזיק את המרובה . אולם לעולם צרות הן המלים בשבילו' לעולם אין להביע בהן את התוכן האינטואיטיבי בשלמותו' אלא בחלקו בלבד . הילכך חוזר ומחדש הוא את מאמציו על מנת להביע אותו תוכן במשפטים נוספים . מתברר לנו' שסגנונו של פלוטינוס' שהוא מהיר וחסכוני כמלים' עשוי גם להיראות' מצד אחר' כמתנהל לאיטו' כאילו המחשבה מתקשה בהילוכה . לא ייפלא שלונגינוס שיבח את סגנונו של פלוטינוס לאחר שקרא את כתביו' בעוד מבקרים אחדים האשימוהו בלהג בלתי נסבלג . אך לא ייפלא שאותו לונגינוס חשב עותקים תקינים של כתבי פלוטינוס לעו תקים פגומים' מאחר שלפי דבריו של פורפיריוס לא היה ידוע לו אופן ההבעה של הפילוסוף הזה * ולא חדר לעומקם של דבריו 'ברוחו' ' ובלעדי חדירה כזו וראיית החזון היוצר מרתיעים דברי פלוטינוס את הקורא . חיבוריו של פלוטינוס קשו כבר על הקדמונים' וכל שכן שאנו מתקשים להבינם היום' בתקופה של הקריאה בלחש . כדי להבין את הקטעים הסתומים אפשר להיעזר בקריאה בקול' כלומר בקריאה שנהגו בה הקדמונים . בכלל אין לקרו...  אל הספר
מוסד ביאליק