פרק שלישי: חיבוריו הפילוסופיים של פלוטינוס

זמן רב היה פלוטינוס נאמן להבטחתו' שהבטיח באלכסנדריה לאמוניום , ואת עיקרי הפילוסופיה שלו לא פירסם ברבים ואף לא רשמם בכתב.- י בעשר שנות שהותו הראשונות ברומא השמיע את לקחו רק בעל פה' ומהיותו מחונן בכשרון הנאומ חדרו דבריו ללבבות ונחרתו בזכרון מאזיניו . ולאחר שהךניוס * ' ואחריו אוריגנסנ , הפרו את ההסכם ופירםמו את חיבוריהם' שבהם נכלל חלק נכבד של תורת אמוניוס' החל גם פלוטינוס' משנת ' 253 לרשום את רעיונותיו . כאשר התחבר אליו פורפיריוס' בשנת ' 263 הגיע מספר מחקריו' שהיה פרי עמלו במשך עשר שנים' לעשרים ואחד . 4 פורפיריום שהה במחיצתו שש שנים והיה כעין עוזר מחקר שלו' ובאותו זמן כתב פלוטינוס 24 חיבורים נוספים . * אחר כך ( בשנת ( 269 שלח אליו לסיקיליה עוד חמישה 6 ולבסוף' זמן קצר לפני מותו' ' הוסיף עוד ארבעה 6 וביקש ממנו' שאת כל חמישים וארבעה החיבורים' שכתב היד שלהם לא היה קריא ביותר ( בגלל ראייתו הפגומה ' ( יקרא' יגיה ' יסדר ויוציא לאור . פורפיריוס חילק את כל כתביו לשישה ספרים ובכל אחד מהם תשעה Herman Bengston , Grundriss der rdmischen Geschichte , Bd . I , p . 389 . 29 . 1 פורפיריוס , חיי פלוטינוס ...  אל הספר
מוסד ביאליק