פרק שני: חיי פלוטינוס

פלוטינוס חי בשנים 270-205 בערך . את הידוע לנו על חייו ומעשיו אנו שואבים בעיקר מיחיי פלוטינוס / חיבור שנכתב בידי תלמידו פורפיריוס . לעולם אין פלוטינוס מדבר על מקום הולדתו ועל הוריה' אף לא גילה לשום אדם את היום או את השנהנ בה החלו חייו עלי אדמות' כי לא רצה שיחתו' בהתאם לנוהג H . F . Miiller , 'Plotinos , ein Charakterbild ' , in Sokrates 2 , 1914 , pp . 94 sqq . . 1 H .-R . Schwyzer , 'Plotinos' , RE 21 ( 1951 ) , pp . 471-592 Vita Plotini 1 . 2 . 3 את תאריך לידתו ומותו של פלוטינוס אפשר לקבוע על סמך דבריו של פורפיריוס , ( Vita Plotini 2 ) כלומר שפלוטינוס מת , בהיותו בן , 66 בסוף השנה השנייה למלכותו של הקיסר קלאודיוס , כלומר בשנת . 270 לפיכך שנת לידתו היא . 204-205 המקובל את יום הולדתו גבית הספר . אונאפיוס * ומודאג מצביעים על ליקו ' פוליס שבמצרימ התיכונה כעל מקרמ הולדתו . סרדא יודע לספר' שפלוטינוס נגוע היה בחולי נפל . בהיותו כן 628 חשקה נפשו במדע והל ך לבקשו באלכסנדריה' שמ התמסר לפילוסופיה ושמע לקח מפי מורים אשר נמנו עם אסכולות פילוסופיות שונות' אולם לא מצא בשום אהד מהם את מבוקשו . כשהוא...  אל הספר
מוסד ביאליק