פרק ראשון: פלוטינוס ותקופתו

תקופת חייו של פלוטיבום שרויה היתה בצל האיום של תוהו ובוהו פוליטי ' כלכלי ' חברתי ודתי מוםרי שנתלה בשמי האימפריה הרומית . במצב ענייני החוץ של רומי התחוללו שינויים מפליגים בתוצאותיהם . כמזרח התמוטטה מדינת הפארתים' ואת מקומם תפסו הפרסים' אשר תחת השלטון החדש של שושלת הסאסאינידים פגעו פגיעות חוזרות ונשנות בספר המזרחי של האימפריה והיוי T איום מתמיד לרומי כולה . בד בבד ארבה לרומי סכנה חדשה מצד השבטים הגרמניים' ובמיוחד מצד שבטי הגותים ' אשר פלשו במאה השלישית לטראקיה ולמקדוניה' הפכו את חצי האי הכאלקאני לשממה ובשנת 257 כבשו את אתונה ובזזו ערים יווניות אחרות . יחסי הפנים של הקיסרות אופיינית להם אי יציבות' המתגלית בחילופי הקיסריפ המהירים . מהקיסר קאראקאלה ( 217-212 ) ועד לקיסר אוךליאנוס ( 275-270 ) מלכו 13 קיסרים' ומהם רק שניים יותר מעשר שנים : סוורוס אלכסנדר -222 ) ( 235 וגאליאנוס . ( 268—253 ) רוב הקיסרים מתו מיתה לא טבעית' ועם מותם היו גם תומכיהם וידידיהם נרדפים ומעונים . הכוח העיקרי בהכתרת הקיסרים ובהפלתם היה בידי הצבא ' שקרנו הלכה ועלתה . המהומות בפנים הארץ והתנפלויות הבארבארים מחק סייעו להעמ...  אל הספר
מוסד ביאליק