הקדמה

פלוטינוס 270-205 ) לסה"נ ' ( משיירי הפילוסופים הגדולים של יוון' נודע כמייסדה של האסכולה הניאופלטונית' שהשפיעה השפעה מעמיקה ומפרה ביותר לא רק בתחומ הפילוסופיה' אלא בכלל חיי הרוה של הדורות שלאחריו . חברו בו בפלו טינוס מקוריות המחשבה וחתירה לעילוים של החיים ודביקותם בטוב העליון' שבהם בעיקר ראה את תעודתה של הפילוסופיה . ואכן' ה'אנאדות' שבהן נצררה משנתו הפילוסופית' תפסו מאז פרסומן מקומ נכבד בשורת יצירות המופת של הרוח האנושית' ובמשך דורות רבים היו מקור תורה והדרכה לכל נפש הצמאה להיגאל משיעבודם של יצרי הגוף הכובלים אותה ולהידבק באור החיים . פלוטינוס היה הוגה דעות מקורי ' עם כל הערצתו הגדולה לאפלטון רבו' ואף כי שאב לא מעט מקודמיו והיה אזוד הבקיאים בדעות הפילוסופיות הקדמוניות . ערכה הרעיוני של משנתו הפילוסופית רב הוא' לא רק בגלל היותה הרצאה מרוכזת וברורה של שיטה מיטאפיסית יוונית אחרונה' אלא גם כמורה דרך למבקשים יסוד וערך לחייהם . העולם בטוב נברא ; הטוב הטראנסצנדנטי המוחלט' מורה פלוטינוס' הוא מקור המציאות כולה . מכאן שכל הקיים מבוסס על התבונה והטוב תכליתו' ולכל יצור תכלית נבונה . אף האדם בעל תכ...  אל הספר
מוסד ביאליק