תוכן העניינים

הקדמה 9 מבוא : פלוטינוס ומשנתו 167—11 חלק ראשון : פלוטינוס וכתביו םרק ראשון : פלוטינוס ותקופתו ; 13 , פרק שני : חיי םלוטינוס , : 17 פרק שלישי : חיבוריו הפילוסופיים של םלוטינוס , ; 22 םרק רביעי : סגנונו של םלוטינוס ; 25 , םרק חמישי י פרסומי כתביו של םלוטינוס 28 , חלק שני : רקע הניאופלטוניות פרק ראשון : הפילוסופים היווניים , ; 34 םרק שני : שיטות-מחשבה לא-יווניות , 50 חלק שלישי : משנתו של פלוטינוס פרק ראשון : אונטולוגיה טראנסצנדנטית . א . 'האחד / ; 74 ב . השכל , ; 76 ג . הנפש , ; 78 סרק שני : העולם הגשמי . א . החומר , ; 81 נפש וגוף , ; 82 ג . העולם כאורגאניזם , ; 84 ד . ההשגחה , ; 85 ה . בעיית הרע , ; 86 ו . אחדות ושניות , ; 90 םרק שלישי : תורת הנפש . א . נפש האדמ בקיומה הטרומי , ; 91 ב . חלקי הנפש ותפקידיהם , ; 92 ג . חירות הרצון , ; 95 ד . המודע והלא מודע , ; 96 ה . גלגול הנפש ושיבתה אל העולם הרוחני , ; 97 םרק רביעי : תורת המידות . א . היסודות הסטואיים באתיקה לםלוטינוס , ; 98 ב . תכונות עיקריות של האתיקה לפלוטינוס , ; 99 ג . האכסטאזה , ; 103 םרק חמישי : הדת . א . האלים הבלתי נראים , הכו...  אל הספר
מוסד ביאליק