אנאדות

פלוטינוס תמונת העטדפה : קטע מתיר שער המהדורה הראשונה של אנאדות [ 1580 ] ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עם מוסד ביאליק העורך הכללי : משה ברש פלוטיבוס : אנאדות PLOTIN I PI atonicorum faciL CO ryp h XI OPERVM PHILOSOPHICORVM OMNIV M LIBRI LI V . IN SEX ENNEADES DI > TK I 1 VT I Exantiyui f i . CtdicumJtJenuncprimumGraceediti , cum Ldti-jd MARSILl I FIcIN I inter frcutionc ccmmcnratioot . ( 3  אל הספר
מוסד ביאליק