מפתח העניינים

אדם ; 11 , 5 , 9 , 10 , 11 ; 12 , 6 הא' אינו 'פנינה של העולם' ו מקומו בין האלים ובין החיות ; 1112 , 8 הא' של מעלה היא נפש טהורה . בעולמנו הגשמי נתחבר אל הא' 'ההוא' אדם אחר , גשמי , ; 1114 , 3 י , ; VI 4 , 14 ; VI 7 הא' שבעולם הגשמי אינו אלא דמותו וצלמו של הא' 'שם' ; VI 7 , 3 יש בני אנוש אלוהיים , שהתעלו למרומים והתנערו מכל הארצי ; 1119 , 2 ; V 9 , 1 ; V 3 , 4 הא' זהה לנפש החושבת ; 11 , 7 הא' האמיתי ; 11 , 10 האדם שואף לחזור אל העולם הנעלה , שבו מקורו ; 16 , 8 גורלי של הא' תלוי בגלגוליו הקודמים , 1113 ; 1 V 3 , 8 ; 4 בגלגולו הבא יהיה בן אדם או חיה או צמח בהתאם לחלק של הנפש שגבר בחייו הקודמים ; 1114 , 2 הא' מורכב מהנפש הנצחית ומהגוף שבו נפתחה הנפש רוח חיים ; 1 V 7 , 1 ; IV 4 , 8 בני האדם הכשרים במיוחד להגיע לשיא העולם השכלי , הם המוסיקאים , האוהבים והפילוסופים . 13 , 1 אהנה אהבת הטוב ; VI 7 , 33 . 34 ; V 5 , 12 אהבת היופי ; 16 , 4 . 5 אהבת האל ; VI 9 , 9 אהבתה של הנפש ל'אחד' ; V 3 , 17 ; 1115 , 4 האל שתל בנפש את הא' אליו ; VI 8 , 15 ; VI 7 , 31 א' ושנאה . 1112 , 20 אוהב א' חכמה , ר' פילו...  אל הספר
מוסד ביאליק