ט. על הטוב או על האחד

המאמר התשיעי לפי הסדר הכרונולוגי מורה את האדם , כיצד לחתור אל הטוב והראשוני ומה היא הדרך המובילה אל האושר של הדבקות במושא האהבה העילאית . על אחדות הנפש ; כל דבר הוא אשר הוא בכוח אחדות ; הנפש , על אף הריבוי שבה , קרובה ביותר אל האחד ( פרק . ( 1 השכל , שהוא ההוויה האמיתית , אינו 'אחד , ' כי הוא גם נושא וגם מושא חשיבתו , ועל כן מורכב הוא ולא פשוט ; ה'אחד' הוא למעלה מן השכל ומן ההוויה ( פרק . ( 2 על טבעו של ה'אחד' — הטוב והראשון ; הקשיים בהשגתו ; כל הכינויים שאנו משתמשים בהם לגביו אינם אלא מביעים את הווייתנו אנו בקרבנו אליו ( פרק . ( 3 אין להשיגו בדרך הדעת והחשיבה , אלא מתוך 'נוכחות' י כל הנאמר והנכתב מתכוון רק לעורר את הנפש מן החשיבה אל החזייה ( פרק . ( 4 יש להכיר תחילה את טבע הנפש , שמוצאה מן השכל , ואת טבע השכל , שהוא 'תנועה נחה , ' נושא הכול בתוכו והוא עצמו הכול ; רק אחר כך אנו מגיעים אל ה'אחד , ' שרחוק הוא מכול , ועם זה נוכח הוא לאלה המסוגלים לקבלו ( פרק . ( 5 הוא אינסופי לא בגודל , אלא בשפע הכוח הפנימי ; ךיותו לעצמו מוחלטת היא ; אין הוא חושב , הוא סיבת החשיבה של האחר ; את הטיב יעניק...  אל הספר
מוסד ביאליק