ח. על חירות־הרצון ועל רצונו של ה'אחד'

במאמר זה , השלושים ותשעה לפי הסדר הכרונולוגי , בא פלוטינוס להוכיח , שה'אחד' ( הטוב ) נעלה גם מהרצון החופשי . את המאמר אפשר לחלק לשלושה חלקים : ( פרקים ( 6-1 דן בהתעלותו של האדם אל החירות השוררת בעולם השכלי ; השני ( פרקים ( 12-7 בא להוכיח שה'אחד' הוא למעלה מן הכורח והמקרה ; והשלישי ( פרקים ( 21-13 דן ברצונו של ה'אחד' ובהגדרת עצמותו . חופש הרצון באלים ובאדם ; מקור הפקפוק ברצון החופשי של האדם ( פרק . ( 1 לאיזה כוח באדם נייחס את חופש הבחירה : לתשוקה , לדעתי ( פרק . ( 2 הרצון החופשי קשור בתבונה הנכוחה , כשאנו משוחררים מהיפעלויות הגוף ; רצון חופשי כזה אנו מייחסים לאלים ( פרק . ( 3 הייתכן לייחס חופש בחירה להוויות פשוטות ? השאיפה לטוב בה החירות והבחירה ; החירות בשכל ( פרק . ( 4 החירות בנפש שעשייתה תלויה במסיבות חוץ ; הבחירה מתגלה רק ברצון שבטרם מעשה י המוסר מכין את הנפש להיות לכעין שבל ( פרק . ( 5 השכל והמוסר הם יסוד החירות ; המוסר עושה את הנפש לחופשיה ; הבחירה החופשית והרצון לטוב חד הם ( פרק . ( 6 הנפש נעשית חופשית , כשהיא שואפת , באמצעות השכל אל הטוב ; 'הטוב' הראשון בחירתו היא היותו אשר הוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק