ז. כיצד נתהווה ריבוי האידיאות ועל הטוב

חיבורו הארוך של פלוטינוס הוא המאמר השלושים ושמונה לפי הסדר הכרונולוגי . הוא כולל את יסודות תורתו ומבחינת התוכן הוא קרוב למאמרים . III 8 . V 3 . V 5 . V 8 , VI 9 . את המאמר אפשר לחלק לשישה חלקים : הראשון ( פרקים ( 7-1 דן בתפיסה המוחשית הקיימת בעולם השכלי ; השני ( פרקים — ( 15-8 בבעלי חיים בעולם השכלי ; השלישי ( פרקים ( 23-16 דן בעולם השכלי ובבוראו ; הרביעי ( פרקים ( 30-24 עוסק בבעיות מהותו של הטוב ; החמישי ( פרקים ( 35-31 דן ב'אחד' ובהשפעתו על הנפש ; החלק השישי ( פרקים ( 42-36 עוסק בבעיית החושב האחד . מעשה הבריאה במחשבה תחילה ו כל העתיד להתהוות הווה היה בה ( פרק . ( 1 בעולם השכלי כל דבר נושא עילתו בתוך עצמו ; רק בדברים המתהווים עילתם נפרדת מהווייתם ( פרק . ( 2 עצם , מהות ועילה אחד הם 'שם' י האדם שבעולם הגשמי הוא בדמותו ובצלמו של האדם ' שם , ' שגם הוא בעל כושר תחושה ( פרק . ( 3 מה פירוש 'היות אדם' ? האם הוא זהה עם הנפש , עם היסוד השכלי ? ( פרק . ( 4 האדם הוא נפש מסוג הנפש הנמשכת אל הגוף ; 'האדם העליון' הוא משל נפש אלוהית יותר ( פרק . ( 5 התפיסה החושנית בעולם השכלי הולמת את טיבם של הגופים...  אל הספר
מוסד ביאליק