ו. על המספרים

במאמר השלושים וארבעה לפי הסדר הכרונולוגי דן המחבר במספרים . כידוע , עסקו בפילוסופיה של 'המספרי הפיתאגוריאים ( בעיקר פילולאוס במאה ה' לפסה"נ , ( וכן אפלטון בדיאלוגים רבים , ובמיוחד ב'טימאיוס . ' בעקבות אפלטון המשיכו ספיוסיפפוס וכסינוקראטס וכן הניאופיתאגוראים . במאמר זה מקבל פלוטינוס ומעבד קונצפציה אפלטונית יסודית על ההבדל העיקרי בין המספר ככמות לבין המספר כישות . לאחר דברי הקדמה ק המחבר , בחל ק העיקרי של המאמר , במספר ובאחד ( פרקים , ( 16-4 ובדברי סיכום באינסופיות ובאחד ( פרקים . ( 18-17 ישותו של דבר היא כפי מידת היותו לעצמו , היינו באחדותו , לא בגודלו ( פרק . ( 1 לא ייתכן מספר אינסופי ; המספר קיים ומוגבל מראש ; עם בבואת כל דבר נוצרת גם בבואת המספר ( פרק . ( 2 הגדרת האינסופי ; הניגודיות שבו ( פרק . ( 3 דעת אפלטון על המספר וכיצד הגיעו אליו בני אדם ; הווייתו העצמאית של המספר ( פרק . ( 4 המספר והתנועה ; המספר והתכונה ( פרק . ( 5 בעולם השכלי האידיאה היא הוויה וחשיבה כאחת . שם הידיעה אינה בבואתו של המושא , אלא המושא עצמו ( פרק . ( 6 'שם' הווים כל הדברים , עם שכל דבר גם נפרד לעצמו ; הוויית הח...  אל הספר
מוסד ביאליק