ד. ההווה האחד והזהה הוא גם מכלול־כול ובכל מקום

המאמרים VI 4 ו , VI 5 ( עשרים ושניים —עשרים ושלושה לפי הסדר הכרונולוגי ) דנים בבעיה , שההווה ( היש ) האחד זהה ושלם בכל מקום . פורפיריוס , שחילק את מאמרו של פלוטינוס לשני חלקים , ראה בו חשיבות רבה . תעיד על Cf . Arist . W 11 \ s . 230 a 1-4 . 201 . 202 ר' אנאדה שישית , מאמר שלישי , פרק עשרים ואחד . . 203 ר' שם , מאמר ראשון , פרק שמונה עשר ופרק עשרים ושניים . . 204 ר' שם , מאמר ראשון , פרקים 14-13 ו ; 24-23 מאמר שלישי , פרק אחד עשר . Cf . Arist . Caleg . 6 b 2 ; Plotin . Emu VI 1 , 9 . 205 Cf . Arist . Caleg . 7 b 15 ; Plotin , Eim . VI 1 , 7 . 206 Cf . Arist . A / e / . 1020 b 26-31 . 207 כך לא רק העובדה שהכניסו באנאדה ה 6 ( החשובה והדנה בעיקר ביאחדי , ( אלא גם זו ששליש מ'הרהוריר הקדיש פורפיריוס לפאראפראזה ולפירוש של המאמר הנ"ל . במאמר 4 VI דן המחבר בעיקר ביחסה של נפש היקום לנפש הפרט . נפש היקום , שאינה מתחלקת ואינה מתפשטת , ועם זה בכול היא ( פרק . ( 1 מקור כוחו של העולם הגשמי בעולם השכלי , הנוכח בו בכוליותו בכל חלק מחלקיו ( פרק . ( 2 ההוויה הכוללת היא בתוך כל המצויים , אבל לא בשום א...  אל הספר
מוסד ביאליק