ג. על סוגי היש ג

המאמר , הארבעים וארבעה לפי הסדר הכרונולוגי , כולל את תורתו של פלוטינוס על הקאטיגוריות של העולם המוחשי ( ראה מבוא ל . ( VI 1 אחרי דברי פתיחה דן המחבר בעצם מוחשי ( פרקים , ( 10-2 בכמות ( פרקים . ( 15-11 באיכות ( פרקים , ( 20-16 בתנועה ( פרקים , ( 27-21 וביחס ( פרק . ( 28 בעולם המוחשי שונים הסוגים מאלה הקיימים 'שם ; ' את הנפש , שהיא אך אורח עובר בעולם זה , יש להוציא מכללם ( פרק . ( 1 הוויה והתהוות ; חומר וצורה ; חמשת הסוגים Cf . Plat . Tim . 92 c 7 . 84 שבעולם המוחשי ( פרקים . ( 3-2 עצם הוא מה שזהה בחומר , בצורה ובהרכב , מה שןכותו היא כולה של עצמו ( פרק . ( 4 העצם הוא מה שאינו משתית לדבר אחר ( פרק . ( 5 עצם והוויה ; הפועל 'היה' כאוגד וכמציץ ישות ; ההווה בעולם המוחשי אינו הווה מעצמו ( פרק . ( 6 הווייתו של החומר עכורה היא , ללא יסוד שכלי ; אי אפשר לראותו כמקור הוויית הדברים המוחשיים . ( פרק . ( 7 העצם המוחשי הוא סכום איכויות וחומר , ואין הוא אלא חיקויו של העצם האמיתי ( פרק . ( 8 החלוקה לסוג ולמינים בעולם המוחשי ; הכללי והפרטי ; מושגי עצם ראשוני ומשני ( כחלוקת אריסטו ) אינם מובילים למושג אח...  אל הספר
מוסד ביאליק