ב. על סוגי היש ב

מאמר זה , הארבעים ושלושה לפי הסדר הכרונולוגי , מוקדש לתורה האפלטונית על הקאטיגוריות של העולם השכלי ( עי' מבוא ל . (^ 1 לאחר המבוא הכללי ( פרקים ( 5-1 מציע פלוטינוס סקירה רחבה על התורה האפלטונית של קאטיגוריות ההוויה , התנועה המנוחה , הזהות והשוני , הכמות והאיכות ( פרקים . ( 15-6 החלק השלישי כולל הרהורים על הקאטיגוריות שאין מקומן בעולם השכלי ( פרקים . ( 22-16 ההבדלה ההכרחית , בהסתמך על דעותיו של אפלטון , בין ההווה למתהווה ( פרק . ( 1 ההווה האמיתי — העולם השכלי , שהוא אחד ריבוי ; סוגים ויסודות ראשית ( פרק . ( 2 מוצא הסוגים מ'האחד , ' שהוא מעבר להוויה ( פרק . ( 3 הדרך להשגת ההוויה השכלית והנפש שהיא יסוד הראשית של המציאות ( פרק . ( 4 הריבוי המוחשי מוצאו מן הנפש , שהיא לא האחד המוחלט , אלא אחד וריבוי ( פרק . ( 5 הנפש 'אחד' בהווייתה , ו'ריבוי' בתנועתה ( פרק . ( 6 הוויה וחיים ; התנועה כסוג כולל ומשותף לחיים ; התנועה והקביעות ( פרק . ( 7 הוויה , קביעות ותנועה בשכל ; נוספים עליהן הזהות והשונות — אלה חמשת הסוגים הראשוניים ( פרק . ( 8 ה'אחד' המוחלט אינו בכלל הסוגים ( פרק . ( 9 בין האחד המוחלט וב...  אל הספר
מוסד ביאליק