א. על סוגי היש א

שלושת המאמרים , VI 1 — 3 ) ולפי הסדר הכרונולוגי ארבעים ושניים — ארבעים וארבעה ) מוקדשים לבעיית הקאטיגוריות , ובעיקר יוצא מחברם נגד תורתו של אריסטו על הקאטיגוריות . כידוע , הלוח האריסטוטלי מכיל 10 קאטיגוריות : עצם , כמות , איכות , יחס , זמן , מקום , מצב , קניין , פעילות , סבילות . מתוך הפירוש לקאטיגוריות של אריסטו שנכתב בידי הניאואפלטוני סימפליקיוס ידוע לנו , שנגד תורתו של אריסטו הושמעו טענות , בעיקר מפי הסטואיים . ואשר לאפלטוניים , אחדים מהם קיבלו תורתו של אריסטו , ואחרים שללו אותה , ובמיוחד ניקוסטראטוס ( המאה השנייה לסה"נ . ( מנימוקיו של האחרון שאב לא אחת פלוטינוס בביקורתו על תורת הקאטיגוריות של אריסטו . במאמר א מעלה פלוטינוס טענה , שאין אריסטו מביא בחשבון את הקאטיגוריות של העולם השכלי , והוא מצביע על הקשיים הנובעים מתורח הקאטיגוריות של אריסטו . במאמר ב מפתח פלוטינוס תורה על קאטיגוריות של העולם השכלי ( עצם , מנוחה , תנועה , זהות , שוני . ( במאמר השלישי עוסק פלוטינוס שוב בעולם הגשמי וטוען שבעולם זה קיימות אותן הקאטיגוריות רק על דרך שיתוף השם בלבד ( ועיין : G . Nebel . Plotins Kategorei...  אל הספר
מוסד ביאליק