ח. על היופי השכלי

מאמר זה , השלושים ואחד לפי הסדר הכרונולוגי , מהווה , יחד עם חיבורו המוקדם ביותר n 6 ) הראשון לפי הסדר הכרונולוגי , ( מקור עיקרי להברת דעותיו של פלוטינוס על מהותו ופעולתו של היופי . בעוד שבמאמרו 16 מדגיש המחבר את ההשפעה הרוחנית של היופי ( שמקורו טראנסצנדנטי , ( הרי המאמר V 8 קשור קשר הדוק בתורתו של פלוטינוס על המערכת ההיירארכית המשולשת ( האחד , השכל , הנפש . ( האבן יפה היא לא מהיותה אבן , אלא בשל הצורה שאצלה לה האמנות . באמנות עצמה קיים יופי נעלה יותר . האמנות כ'חיקוי' ( פרקר . ( 1 היופי שביצורי הטבע ; יופי שבחומר ויופי שברוח ( פרק . ( 2 היסוד השכלי של היופי בטבע הוא דיוקךראשית של היופי הגשמי ; היופי שבעולם השכלי ( פרק . ( 3 החיים 'שם' אור שקוף לאור ; הם בחינת חוכמה , ולא זו הנקנית בדרך העיון , אלא זו חוכמה ראשונית הזהה עם ההוויה ( פרק . ( 4 ההוויה האמיתית זהה עם החוכמה , שהיא אם כל יצירה ( פרק . ( 5 החוכמה של מעלה כולה אחדות , רק בעולם הנגלה היא מתפרטת ומקיימת כל נמצא בייחודו ( פרק . ( 6 המצויים שבעולמנו זה נתקיימו בעולם ' אחר' בתור צורות טהורות ; הבורא הוא הוויה וצורה כאחת , והבריאה ז...  אל הספר
מוסד ביאליק