ז. האם קיימות גם אידיאות של פרטי דברים

מאמר זה , השמונה עשר לפי הסדר הכרונולוגי , דן בקיומן של אידיאות , גם של פרטי המצויים הנחותים . האדם אדם הוא לא בגוף , אלא בנפש ( יחידה , ( המשתייכת לעולם עילאי , שכלי , שם האידיאה של כל מצוי . כל פרט אדם וחי בעל אידיאה משלו הוא ; אין להניח אידיאת אדם אחד לכל בני האדם ; אינסופיות של היסודות השכליים המעצבים היא רק בגילוים , כי כולה בנקודה אחת ( פרק . ( 1 על השוני שבצאצאי אותם הורים ( פרק . ( 2 מציאותם של תאומים אין בה כדי לשלול את השוני ביסודות השכליים שלהם ; בעצם האידיאה כרוך יסוד מבדיל ( פרק . ( 3 . 10 כלומר בשמים . Cf . Harder , Plotins Schriften II b , p . 428 ( note ) . 11 . 12 ר' אנאדה חמישית , מאמר חמישי , פרק רביעי . Cf . Plat . Resp . 509 b 9 . 13 . 1 האם גם לכל פרט דבר אידיאה משלו ? אמנם , אם אני וכל פרט מוחזרים אל השכלי , הרי ראשיתו ויסודו של כל פרט בו . או נגיד אחרת ; אם סוקראטס ונפש סוקראטס הם לעולם סוקראטס , הרי מן ההכרח הוא שקיים 'סוקראטס' כשלעצמו , ולפי זה מן ההכרח שהנפש היחידה תהיה גם בעולם של מעלה . ואם אמנם נפש זו אינה לעולם נפשו של סוקראטס , אלא משתנית תמיד לנפש אחרת ...  אל הספר
מוסד ביאליק