ה. על השכל ועל כך שאין המושכלות מחוץ לשכל, ועל הטוב

מאמר זה , השלושים ושניים לפי הסדר הכרונולוגי , מוקדש לתיזה של פלוטינוס , שהמצויים השכליים אינם מתקיימים מחוץ לשכל . התיזה שההוויה זהה עם המחשבה ( אף כי לא נוצרה Cf . ib . 42 e 5-6 . 9 Cf . Plat . Resp . 509 b 9 . 10 Cf . Arist . De an . 431 b 17 . 11 Cf . ib . 430 a 3-4 ; 431 a 1-2 . 12 על ידה V 9 . 7 - ( VI 6 , 6-ו היה לנושא ויכוח ער בקרב תלמידיו של פלוטינוס . פורפיריוס ( vita , 18 ) מספר , שתחילה לא היה בטוח כל צורכו בצדקת התיזה הנ"ל , אולם לבסוף , בעמל רב , כתב '' שהוא חוזר בו '' והוא השמיע את דעתו בעת השיעור . דעתו של פלוטינוס לא היתה השוררת והקובעת בקרב הניאואפלטוניים שבאו אחריו . פרוקלוס , למשל , העמיד את ההוויה האובייקטיבית מעל לפעולתה המחשבתית . הידיעה הבאה מתוך התחושה אינה אלא הדמות והצלם של המצוי , ואילו את המצוי עצמו אין התחושה תופסת , כיוון שהוא נשאר עומד בחוץ . ואילו מושאי השכל הם מעצמו של השכל , והם הדברים האמיתיים ( פרק 3 . ( 1 שכל האמת , והוא יסוד כל הה 1 וה ( פרק . ( 2 השכל הוא אל משנה . למעלה מן השכל עומד 'ההוא / המלך הגדול , ולו שלטון הצדק ( פרק . ( 3 טיב אחדותו של '...  אל הספר
מוסד ביאליק