ד. כיצד בא מראשון מה שלאחר הראשון ועל האחד

במאמר זה , השביעי לפי הסדר הכרונולוגי , דן פלוטינוס בפעם הראשונה במערכת השילוש ההיירארכי : ה'אחד , ' השכל והנפש . אפשר לראות חיבור זה כהקדמה לחיבורו V 1 ( העשירי לפי הסדר הכרונולוגי . ( קודם לכל המצויים יש בהכרח דבר מה העומד ברשות עצמו בהחלט , פשוט וראשון לראשונים . מה שיבוא אחרי הראשון לא יהא עוד פשוט . השני , שמקורו בראשון , הוא Cf . Plat . Resp . 490 b ; Epist . U 313 a 4-5 . 47 Cf . Plat . Comiv . 2 IOe 4 ; Epist . VII 341 c 7-d 1 . 48 . 49 ר' פרק תשיעי . אחדות שבתוך שוני . הטוב המוחלט והראשון אי אפשר שיסתפק בהוויית עצמו והוא מחולל את מה שבא אחריו ( והיינו השבל ) ( פרק . ( 1 השכל אינו עוד פשוט , אלא ריבוי . הוא המשכיל והמושכל , ועל כן שניים הוא . ה'אחד' הוא למעלה מן ההוויה ; השכל וההוויה זהים הם ( פרק . ( 2 . 1 כל הקיים אחר הראשון מן ההכרח שהוא בא ממנו אם בדרך בלתי אמצעית , ואם בהשתלשלות ממנו דרך חוליות מתווכות , ומן ההכרח שייקבע תורו של השני ושל השלישי , כשהשני מתייחס לראשון , ואילו השלישי לשני . ובהכרח שנמצא יש פשוט שהוא קודם לכל הנמצאים , שונה מכל הבאים אחריו ; ה 1 וה מכוח עצמו ...  אל הספר
מוסד ביאליק