ט. אם כל הנפשות אחת הן

מאמר זה , השמיני לפי הסדר הכרונולוגי , דן בבעיה , האם בל הנפשות אחדות אחת הן . בעיה זו נידונה ב 1 \ ' 2 ( הרביעי לפי הסדר הכרונולוגי , ( אליה חוזר המחבר בחיבוריו המאוחרים יותר : VI 5 ( עשרים ושלושה לפי הסדר הכרונולוגי IV 3 , ( ( עשרים ושבעה לפי הסדר הכרונולוגי . ( האם כל הנפשות אחת הן ? ( פרק . ( 1 אחדות הנפשות אינה מחייבת תחושה זהה בכולן ; האחדות אינה מונעת את הריבוי ( פרק . ( 2 על כך , שהנפש אחת היא , מוכיחים גילויי רחמים ואהבה שבנו , החלק הנבון שבה אינו נחל ק בגופים ( פרק . ( 3 על טיבה של הנפש ועל חלוקתה לגופים המרובים ( פרק . ( 4 כלל ופרט בנפש כגון כלל ופרט במדע ; כל חלק שבפועל נמשכים אחריו חלקים אחרים שבכוח ( פרק . ( 5 . 1 הלא אנו אומרים , שנפשו של כל איש ואיש אחת היא , שכן בכל מקום בגוף היא נמצאת כולה ומצד זה הריהי חטיבה אחת באמת ; ולא כך , שמקצתה במקום זה של הגוף ומקצתה במקום אחר . וכך הוא גם בנפש היצורים המרגישים וגם בנפש הצמחים , שכולה מצויה בכל חלק וחלק — ושמא כך גם נפשי ונפשך אחת הן , וכל הנפשות כולן אחת הן ? הרי נפש עולם אחת היא בכל המקומות , אינה נחלקת ביד הנפח , אלא היא ...  אל הספר
מוסד ביאליק