ז. על אלמותה של הנפש

מאמר מוקדם זה , השני לפי הסדר הכרונולוגי , דן בבעיית אלמוות של הנפש . ראוי לציין שפלוטינוס משתמש בדעות של פילוסופים מאסכולה פילוסופית אחרת כדי לנגוח במתנגדיהם : מול דעותיהם של הסטואיים הוא מביא אח אלו של ה 9 ריפא 1 ? טיים , נגד האטומיים הוא משתמש בנימוקיהם של הסטואיים , את הפריפאטטיים הוא מביא מנקודת ראות אפלטונית ( עיין המבוא של . ( Brehier פלוטינוס מוכיח שהנפש אינה לא גוף ( פרקים 1 י ( 8 ולא מה שייך לגוף ( פרקים 8 4 ( 8 כי אם עצם בלתי גשמי , נצחי ובן אלמוות ( פרקים . ( 15-9 עיקרו של האדם הוא לא הגוף , כי אם הנפש ( פרק . ( 1 איתני ה ^ בע ( אש , מים , אוויר , עפר ) משוללי חיים הם מעצמם , ולא ייתכן שחיבורם בלבד מוליד חיים ( פרק . ( 2 האטומים לא יעצבו את עצמם ולא ישרישו לעצמם נפש . אך הודות לנפש מתקיים העולם והסדר שבו ( פרק . ( 3 אי אפשר שיהא בנפש מטבע החומר ( פרק . ( 4 הנפש , המביאה לגידולו של הגוף , משוללת כמות וגודל ונפח ( פרק . ( 5 מציאות הזכרון מוכיחה אי גופניותה של הנפש ( פרק . ( 6 גם מהכאב ומתחושת הכאב אפשר ללמוד : הכאב מקומו באצבע , ואילו תחושת הכאב מתרחשת בנפש ( פרק . ( 7 א...  אל הספר
מוסד ביאליק