ו. על חישה וזכרון

מאמר זה , הארבעים ואחד לפי הסדר הכרונולוגי , קשור מבחינה עניינית במאמרים ג-ה . נידונות בו בעיות התחושה והוכרון . כלומר בעיות שדנו בהן , החל בפילוסופים יוניים , כל הוגי דעות של יוון העתיקה . אריסטו דן בבעיית התחושה בחיבורו 'על הנפש , ' ולזכרון הקדיש מאמר נפרד , שפירשו אלכסנדר איש אפרודיסיוס . פלוטינוס מבקש להוכיח במאמרו , שהתחושה והזכרון לא יתהוו בנפש כעין טביע 1 ת מבחוץ , אלא מקורם בכוח הפעיל של הנפש , המביא להופעתו והתגלותו של המושא . . 39 ר' אנאדה רביעית , מאמר רביעי , פרק עשרים ושלושה ; מאמר חמישי , פרק ראשון . התחושות וכן הזכרון אינם מתהווים מכוח טביעות חוץ בנפש ( פרק . ( 1 הנפש מבחינה בנראה ובנשמע לא משום היותם מוטבעים בה מבחוץ , אלא מהיותם פעולת הנפש ( פרק . ( 2 הנפש נוגעת בשני העולמות : המושכל והמוחש , ורואה בשניהם ; התחושה והזכרון הם כוחות נפש ( פרק . ( 3 הואיל וסבורים אנו , שהחישות אינן לא דפוסים ולא טביעות שנעשים בנפש , לפיכך אין אנו אומרים בשום פנים , שזכרונות הם לימודים וחישות שנשתמרו בשל אורך עמידתו של דפוס בנפש , שמעולם לא היה בה . על שום כך השניים אחת מחשבתם , בין שאתה א...  אל הספר
מוסד ביאליק