ה. על ספקות שבחקר הנפש ג או על הראות

במאמר זה , העשרים ותשעה לפי הסדר הכרונולוגי , נידונה הבעיה של הראות . קדמו לפלוטינוס בעיון בבעיה זו פילוסופים יוונים רבים : הקדם סוקראטים ( אמפיד 1 קלוס , ךמוקרטוס ואחרים ) אפלטון , אריסטו , אלכסנדר איש אפרח יסיוס . פלוטינוס יוצא במאמרו Cf . Plat . Leg . 644 e 2-3 . 110 Cf . Eur . Troad . 887-88 . 111 Cf . Plat . Phaed . 63 b-c . 112 זה נגד התורה , לפיה קיימת בהכרח חולייה המקשרת ( מדיים ) בין הרואה ובין הדבר הנראה ( לפי אריסטו היה האוויר מדיום כזה . ( לדעת פלוטינוס עומדים בקשר ישיר ( במרחק ) הנושא והמושא של הראייה . האם אפשר לראות בלי דבר ממצע בין הדבר הנראה ובין העין הרואה ( פרק . ( 1 ה'ראייה' תפחת אם יימצא דבר החוצץ ( פרק . ( 2 הראיה לכך שאין הראייה זקוקה לגוף ממצע ( פרק . ( 3 בין חוש הראות לחוש המישוש ; הנפש אינה זקוקה לאור מתווך ( פרק . ( 4 גם כדי להגיע לידי שמיעה אין צורך באוויר כחולייה ממצעת ( פרק . ( 5 האם האור זקוק לאוויר להעברתו ( פרק . ( 6 האור הוא כוח פועל ואינו כלה , כל זמן שמקור האור ממשיך להתקיים ; האור , אף על פי ששייך הוא בגוף , אינו גוף , בדומה לחיות שבגוף החי ( פרק . ...  אל הספר
מוסד ביאליק