ד. על ספקות שבחקר הנפש ב

מאמר וה ( העשרים ושמונה לפי הסדר הכרונולוגי , ( מהווה כאמור במבוא ל , IV 3 שלמות אחת עם קודמו . את המאמר 4 אפשר לחלק לחמישה חלקים . הראשק ( פרקים ( 5-1 הוא המשכם של הפרקים 32-25 של המאמר , IV 3 והוא דן בבעיה שהנפש בעולם השכלי אינה בעלת זכרון . החלק השני ( פרקים ( 17-6 מוקדש בעיקר לבעיית הזכרון ולטבע השכלי העילאי בכוכבים ובארץ . בחלק השלישי ( פרקים ( 29-18 דן המחבר בעקבותיה של הנפש בגוף , בתחושה , בתאווה ובחימה . החלק הרביעי ( פרקים ( 39-30 מכיל הרהוריו של המחבר על התפילה לבטלה , והאם היא נשמעת על ידי הכוכבים , וכן הוא דן בבעיית הפעולה ההדדית ביקום . החלק החמישי ח במאגיה ( פרקים . ( 45-40 הנפש בהימצאה בעולם השכלי לא תזכור דבר על המצויים שבעולם הארצי ; הכול למעלה לא בזמן הוא ; המחשבה 'שם' תופסת את האחד בריבויו בבת אחת ( פרק . ( 1 בעולם השכלי אין הנפש בעלת זכרון ואף את עצמה לא תזכור . נפש השוהה בעולם השכלי תתאחד עם השכל , אולם לא תחדל , כי שניהם 'אחד' הם בזיווגם ואף 'שניים' ( פרק . ( 2 ואף כשלא תאבה להיות 'אחד , ' אלא רוצה בבדילותה תרכוש לה הנפש זכרון על עצמה ועל העולם ההוא ( פרק . ( 3 '...  אל הספר
מוסד ביאליק