ג. על ספקות שבחקר הנפש א

שני המאמרים , ( IV 4 , IV 3 ) העשרים ושבעה והעשרים ושמונה לפי הסדר הכרונולוגי , היו חטיבה אחת , ופורפירייס חילק אותם בשל אורכם לשניים . את המאמר IV 3 אפשר לחלק לארבעה חלקים אלה : בחלק הראשון ( פרקים ( 8-1 נפרע פלוטינוס מאלה הטוענים שנפש האדם היא חלק של נפש העולם . את החלק השני ( פרקים ( 18-9 מקדיש המחבר לעיון , כיצד חודרת הנפש אל הגוף . בחלק השלישי ( פרקים ( 24-19 דן בנוכחות הנפש בגוף , בחלקי הנפש , וביציאתה של הנפש מהגוף . החלק הרביעי ( פרקים ( 32-25 מוקדש לבעיית הזכרון , והיינו מה הוא הכוח בנפש שבעל זכרון הוא . כדאי לסקור ולחקור את כל הקשיים , שבהם נתקל הדיון בבעיית הנפש . וקודם כול ראוי לפתוח באלה הטוענים , שמקור הנפשות שלנו בנפש העולם ( פרק . ( 1 מקור הנפשות שלנו אינו כנפש העולם , מוצא שתיהן מן הנפש הכוללת ( פרק . ( 2 אף אין מתקבל על הדעת הטיעון שלהם , שנפש יחידה היא חל ק של נפש העולם , כאילו אמרנו , הנפש שבאצבע היא חל ק של הנפש אשר בגופו השלם של החי . הנפש כולה נמצאת בכל איבר , אלא בגלל תפקידם של כל איבר ואיבר ( העיניים , האוזניים וכר ) מתהו 1 ת תחושות שונות ( פרק . ( 3 הנפש נמצאת...  אל הספר
מוסד ביאליק