הקדמה

בשנת 1978 הופיע הכרך הראשון של האנאדות לפלוטינוס , שכלל מבוא ' ) פלוטינוס ומשנתו , ' עמ' , ( 167 — 11 חיבורו של פורפיריוס : 'על חיי פלוטינוס וסדר ספריו' ( עמ' ( 196— 171 ואנאדות א-ג ( עמ' . ( 446 — 199 עתה יוצא לאור הכרך השני שבו נכללים אנאדות ד-ו , לוח המציג את המאמרים שבאנאדות לפי סדרם הכרונולוגי , מבחר ביבליוגראפי , מפתח שמות ומקורות לאנאדות ומפתח העניינים . חובתי היא להעלות את זכרו של הוגה הדעות וסופר רב הפנים , איש אציל רוח ומצניע לכת , שערך את חלקךהארי של האנאדות והל ך לעולמו בעודו שוקד על עבודתו — מאיר הלל בן שמאי זכרונו לברכה . איש מופלא זה לא חשך כל עמל בשיפור התרגום העברי של האנאדות , הן מבחינת הסגנון והן מבחינת דקדוק העניין . יהי זכרו ברוך . וייבדל לחיים — מר משה מייזלש , אף הוא הוגה דעות מקורי ובעל שיעור ק ומה , ערך באורח מעולה מחצית מהאנאדות ואני מחזיק לו טובה מרובה על כך ומודה לו מעומק הלב . בעונג רב מבקש אני להודות מקרב לבי להוצאת מוסד ביאליק , למנהלו ( שפרש לא מכבר , ( מר חיים מילקוב , ולמזכיר המוסד , מר אברהם שלוין , שסייעו עמי בשלבים שונים של התקנת הספר לדפוס . הבנתם...  אל הספר
מוסד ביאליק